Røros Elektrisitetsverk AS er en tradisjonsrik bedrift i stadig utvikling. Bedriften er skapt av Rørossamfunnet, eies av Rørossamfunnet og leverer sine produkter til Rørossamfunnet. De ansatte har stor stabilitet og lojalitet, og samlet representerer de høy kompetanse innen dagens virksomhetsområder, og Røros E-verk er en konkurransedyktig leverandør i sitt lokale marked.

Adresse:
Osloveien 16 b
7374 Røros

t: 72 41 48 00

post@rev.no
www.rev.no

E-verkssjef: Anders Rønning

Tags: