Rendalen er Sør-Norges største friluftskommune og utgjør sør-østre del av Fjellregionen. I kommunen har det vært drevet jakt og fiske siden eldre steinalder. Det tiltalende kulturlandskapet med dype skoger, store fjellvidder og fiskerike elver gir store muligheter for variert friluftsliv – hele året.

Næringslivet i Rendalen er preget av mange små og et fåtall mellomstore bedrifter. En vesentlig del av verdiskapningen er knyttet til landbruket og servicenæringene. Rendalen Bygg AS, Lilleodden Håndlaft AS, Østerdalen Hjemmebakeri (Norge beste flatbrød) og Østerdalsmat AS er eksempler på Rendalsbedrifter med stolte håndverkstradisjoner. Lokalmat og tilrettelagt opplevelsesturisme er viktige vekstnæringer i kommunen, ikke minst fordi det utløser nytenking og synergier innen landbruk og øvrige reiselivsprodukter.

Adresse:
Hanestadveien 1
2485 Rendalen

t: 62 46 85 00

postmottak@rendalen.kommune.no
www.rendalen.kommune.no

Tags: