Ren Røros

Ren Røros handler om bærekraft og klimateknologi – og om å ta vare på og utvikle det beste ved Røros. Ren Røros er utledet fra ren energi og renewable energy, og er det overbyggende navnet for tjenester og virksomheter tilknyttet konsernet Ren Røros as.

Konsernet Ren Røros as har følgende datterselskap:
Røros E-verk Nett as
Ren Røros Strøm as
Ren Røros El-service as
Ren Røros Digital as
Ren Røros Frontal as
Ren Røros Intelligent Automation as

Adresse:
Osloveien 16 b
7374 Røros

t: 72 41 48 00

post@renroros.no
www.renroros.no

E-verkssjef: Arnt Sollie

Tags: