Rådhuset Vingelen arbeider for livskraftige lokalsamfunn gjennom å styrke og utvikle eksisterende næringsliv og legge til rette for nyetableringer og bosetting.
Landbruk og tilleggsnæringer er et viktig satsingsområde for oss. Vi holder til i Vingelen Nasjonalparklandsby i Tolga kommune, med Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag som viktigste nedslagsfelt.

Vår evne til å samarbeide og se muligheter på tvers av fag og sektorer, raskt og effektivt, gir viktig merverdi for kundene. Vi er et lite miljø med stor og allsidig kompetanse, korte beslutningsveier og hjerter som banker for livskraftige lokalsamfunn.

Adresse
Sagmoen
2542 Vingelen

t: 90363096

post@radhusetvingelen.no
www.radhusetvingelen.no

 

Foto av: Ivar Thoresen, DMT Alvdal

Tags: