Når ingen er for få og en er for mange – da er RÅ! sånn akkurat passe!

RÅ! tilbyr kompetanse til leie for bedrifter innen Bygg-og Anleggsbransjen i Nord Østerdalen/Fjellregionen. Regionen har mange små og mellomstore bedrifter og behovet for kompetanse innen HR/personal, KS, HMS/SHA, ledelse og utvikling er tilstedeværende men i varierende grad i løpet av året. Få bedrifter i regionen er store nok til å engasjere kompetansen som trengs i forpliktende stillinger og da er RÅ! tilgjengelig for små og store oppdrag over lengre eller korte perioder.

Adresse:
2540 Tolga

t: 40 09 54 06

randi.eriksen@raakompetanse.no

Daglig leder: Randi Eriksen

Tags: