Os kommune har godt oppvekstmiljø, gode skoler og et aktivt og rikt kulturliv. Med vår beliggenhet mellom de to regionsentrene Røros og Tynset har vi satset nettopp på å være en god bokommune. Vi har bevisst bygget ut et godt barnehagetilbud som følges opp med god satsing på skole. Hos oss får du barnehageplass på dagen i 2018!

Adresse:

Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

t: 62 47 03 00

postmottak@os.kommune.no
www.os.kommune.no

Tags: