Optimus as 
er en Vekstbedrift som har som har som formål å drive verdiskapning gjennom industriproduksjon og serviceleveranser, ved å gi arbeids- og opplæringstilbud 
til arbeidssøkere med ulike yrkeshemninger. Optimus as er et aksjeselskap der 75 % av aksjene eies av Røros kommune og 25 % av Holtålen Kommune. Optimus opererer innenfor bransjer som vaskeri, vedproduksjon, mekanisk produksjon og trevareproduksjon m.m.

Adresse:
Øverhagaen 4
7374 Røros

t: 72 40 68 00

post@optimus.no
www.optimus.as

Daglig leder: Wiktor Hagan

Tags: