Norsk Mestring tilbyr Villmarksterapi-program for barn, ungdom og deres familier. Betegnelsen villmarksterapi er et paraplybegrep for flere ulike programmer som tar sikte på å benytte seg av en villmarks setting som et verktøy og en arena i en målrettet terapeutisk prosess.

Adresse:
Langegga 1
7374 Røros

t: 954 75 690

post@norskmestring.no
www.norskmestring.no

Tags: