Norsk helsearkiv tar vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene, og gjør helseopplysninger i arkivet tilgjengelig for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Norsk Helse arkiv ble offisielt åpnet på Tynset våren 2019. Alle funksjoner knyttet til Norsk helsearkiv med unntak av bevaring av et utvalg papirarkiv ivaretas i arkivbygget på Tynset.

 

Adresse:
Sjukehusveien 17
2500 Tynset

t: 22 95 00 10

www.arkivverket.no/om-oss/norsk-helsearkiv