Vårt formål er utbygging og vedlikehold av nettet som en viktig del av infrastrukturen i samfunnet. Vi skal sørge for stabil og forutsigbar leveranse av strøm og fjernvarme. Vi utvikler også bærekraftige eiendommer for utleie til næringsdrift.
Vi er et samvirkeforetak og er eid av rundt 4 000 andelseiere .

Adresse:
Tomtegata 8
2500 Tynset

t: 62 70 07 00

post@nok.no
www.nok.no

Everkssjef: Ivar Müller Often

Tags: