Midt Energi er morselskapet i et konsern med fem datterselskap. Selskapet driver sin virksomhet hovedsakelig i Midtre Gauldal kommune og Holtålen kommune. Hovedkontoret er på Støren, med avdelingskontor i Ålen.

Konsernets hovedaktiviteter omfatter bl.a. kraftproduksjon og kraftsalg, distribusjon av strøm, fjernvarme, IKT, installasjonsvirksomhet og konsulenttjenester innenfor vannkraft.

Adresse:
Kirkvollveien 1
7290 Støren

t: 72 43 80 00 

post@midtenergi.no
www.midtenergi.no

Daglig leder: Geir Moholdt

Tags: