Charlotte i Matråd analyserer prøver i laboratoriet.

Matråd AS eies og drives av tre engasjerte og kunnskapsrike damer på Røros! Matråd AS utfører en rekke analyser innen drikkevann, avløpsvann, næringsmidler, hygiene og miljøprøver.

Matråd AS utvikler kvalitetssystemer i tett samarbeid med våre kunder. Vi er behjelpelig med oppsett av prøveuttaksplaner basert på HACCP analysen. Vår unike kombinasjon av laboratorium og trygg rådgiving gir deg som kunde et helhetlig produkt som igjen bidrar til å styrke din tillit i markedet.

Adresse:
Havsjøveien 309
7374 Røros

t: 45235130

post@matrad.no
www.matrad.no

Tags: