Lokalmatnytt er nettavisen for matglade, folk og matentusiaster i Norge. Her får du nyheter og tips om trender, livsstil, produsenter, produkter, historier og mattradisjoner, samt matopplevelser fra hele landet.

Ambisjonen er å være en nyhetskanal til inspirasjon for foodies for å øke matgleden i folks liv og bidra til flere matentusiaster i Norge.

Adresse:
Prøschveien 7
7374 Røros

t: 911 95 968

hilde@lokalmatnytt.no
www.lokalmatnytt.no

Daglig leder: Hilde Bergebakken

Tags: