Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, med kontorer i Bergmannsgata på Røros.

For å få støtte må eier søke oss, og det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd. Tilskuddsordningen skal bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner, og til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

 

Adresse:
Bergmannsgata 17
7374 Røros

t: 73 10 36 00

post@kulturminnefondet.no
www.kulturminnefondet.no

Tags: