Galåvolden Gård er en ledende produsent av gårdsmat i Rørostraktene. Gården har blitt tildelt Bygdeutviklingsprisen, Årets Vekstbedrift i Fjellregionen, og blitt kåret til Årets lokalmatprodusent i Midt-Norge. Eggproduksjon er hovedproduksjonen på gården, og vi foredler av alle gårdens råvarer slik som egg, mjølk, stofe- og hønsekjøtt. På gården produseres blant annet RørosOst, RørosIs, Rausjødalsost, Røroskake mm. I Havsjøveien Næringspark har vi et eget anlegg for eggknekking, og produksjon av Røros Majones, Marengs fra Røros, Røros Vaffel og Røros Pannekake. På gården har vi åpen gårdsutsalg hverdager fra 09-15, og et døgnåpent og selvbetjent eggutsalg. I dag drives gården av 9. og 10. generasjon, og salg og distribusjon går i hovedsak gjennom Rørosmat.

 

Adresse:
Galåvollveien 108
7374 Røros

t: 72 41 30 18

post@galaavolden.no
www.galaavolden.no

Daglig leder: Ingulf Galåen

Tags: