Under moderselskapet Gaia Øst Holding as ligger det tre datterselskap: Gaiasenter as, Gaia Homes as og Gaia Travel as.

Visjon:
Å skape et senter som er en møteplass for mennesker som ønsker å gjøre en aktiv forandring i livet sitt for å oppnå bedre livskvalitet og helse. Dette innebærer tilbud om kurs, trening, alternativ behandling samt retreat og rehabilitering. Vår intensjon er å skape aktiviteter som også vil engasjere lokalbefolkningen og som vil kunne bidra positivt til det lokale næringslivet.

Adresse:
Gaiagrenda
Folldalsvegen 6010
2560 Alvdal

Tags: