Selskapet A/S Avisdrift er utgiver av lokalavisa Fjell-Ljom, som har et opplag på 2400, og dekker Røros kommune.
Fjell-Ljom har som mål å være en troverdig, engasjerende og tydelig lokalavis, som er viktig for lokalsamfunnet.

Adresse:
Peder Hiorts gate 7
7374 Røros

t: 72 40 65 90

redaksjon@fjell-ljom.no
www.fjell-ljom.no

Daglig leder: Nils Kåre Nesvold

Tags: