Feste NordØst as er én av tre selvstendige og samarbeidene kontorer i Feste Landskap / Arkitektur. Feste NordØst er for tiden 5 ansatte, hvorav to landskapasarkitekter, 2 arealplanleggere og 1 geomatikkingeniør.

Selskapet har over 30 års erfaring med å ta vare på, utvikle og formgi våre omgivelser. Vi er opptatt av å finne de enkle og gode grepene som bygger videre på stedskarakter og lokale tradisjoner. Vi er opptatt av at prosjektene våre skal være nyskapende på ulike måter. Vi jobber innenfor hele bredden av landskapsfaget: stedsutvikling, arealplanlegging, analysearbeid, store landskapsinngrep, samferdsel, folkehelse og utredningsarbeid. Vi har også tilhørende kompetanse innenfor arkitektur, geodata, bergteknikk og kulturminneforvaltning.

Adresse:

Hyttestua
2540 Tolga

t: 62 48 03 55

nordost@feste.no
www.feste.no

Tags: