Fagopplæring i Fjellregionen logo

Flerfaglig opplæringskontor, Fagopplæring i Fjellregionen, skal fremme fagopplæringen overfor bedrifter og kommuner i Fjellregionen og være en aktiv samarbeidspartner med videregående skoler og ungdomsskoler. Opplæringskontoret skal opprette lærekontrakter og drive opplæringsvirksomhet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Hjemmeside

Adresse
Peder Hiortgata 2, 7374 Røros

Daglig leder
Per Erik Sandnes

Telefon
950 71 606

E-post
per.erik@fagigjellregionen.no

Tags: