Alvdal er ei fjellbygd i Nord Østerdal, 30 mil nord for Oslo og 20 mil sør for Trondheim. Den grenser i nord mot Tynset, i øst og sør mot Rendalen, i sør mot Stor-Elvdal, og i vest mot Folldal. Landskapet er åpent og vennlig og innbyr til friluftsliv, sommer som vinter.

Basisnæringa er jordbruk med hovedvekt på mjølk- og kjøttproduksjon. Men industri- og servicenæring har også stor betydning for lokalsamfunnet. Det er korte avstander til barnehage, skoler, butikker og kommunesenter.

Adresse: 

Gjelen 3
2560 Alvdal

t: 62 48 90 00

postmottak@alvdal.kommune.no
www.alvdal.kommune.no