Petter Hartweg Husby

Utdanning:
Bachelor i hotelledelse fra Norsk hotellhøgskole i Stavanger

Bedrifter:
Røros Hotell gruppen

Hvilke forventninger har/hadde du til traineeperioden?

Jeg forventer et løp som gir rom for personlig og faglig vekst. Et engasjert og kompetent arbeidsmiljø hvor man daglig blir utfordret til forbedring.

Hvorfor søkte du Fjelltrainee?

Muligheten til å få bred innsikt i alle aspekter ved hotelldrift var for meg veldig interessant, og noe jeg anser som svært verdifullt for videre karrieremessig progresjon. Traineeordningen virket som et godt alternativ til en «ordinær» administrativ hotelljobb

Hva ser du for deg å jobbe med etter traineeperioden? Ønsker du fortsatt å bo i Rørosregionen, hvorfor/hvorfor ikke?

Jeg kommer sannsynligvis til å fortsette i hotellindustrien etter endt traineeperiode. Bergstaden Røros er fantastisk, men med et iboende, framtredende ønske om å jobbe i flere deler av Norge og kanskje verden er det vanskelig å fastsette et tidsperspektiv på oppholdet mitt her.