Ottar Bakås fra SINTEF Teknologi og samfunn i Trondheim har sin første kontordag i Rørosregionen Næringshage i dag. Nå blir Ottar å finne i kontorfellesskap med næringshagen hver fredag.

Slik skal samarbeidet mellom SINTEF, næringshagen og bedriftene i regionen bli enda tettere.

Ottar Bakås

Ottar er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse, og har arbeidet som forsker på SINTEF siden 2004. Han har også to år bak seg i teknologiselskapet Q-Free.

Med fast kontorplass én dag i uka hos næringshagen på Røros ønsker Ottar å arbeide enda tettere med industrien i regionen. Arbeidet i prosjektet ARMS (Arena for Masseprodusert Skreddersøm) fortsetter. Her samarbeider bedriftene SB-Seating, Røros Produkter, Røros Metall og Røros Vinduer og Dører om å bli enda bedre til å levere masseproduksjon skreddersydd til hver enkelt kundes behov.

Nå i høst starter også arbeidet med et nytt Inter-REG prosjekt: ”Skäddarsydd massproduktion – Scandinavian Heartland – Business improvment” i regi av Regionrådet i Fjellregionen og Länsstyrelsen i Dalarna. Her skal kunnskapen om masseprodusert skreddersøm deles med industribedrifter på svensk side av grensen. Ottar Bakås fra SINTEF og Sigrid M. Jansen fra Rørosregionen Næringshage blir sentrale også i dette arbeidet.

Ottar Bakås, som nylig har flyttet til Haltdalen med kone og tre barn, sier han er glad for å kunne være en del av kontorfellesskapet i næringshagen. SINTEF ønsker en nær tilknytning til Rørosregionen, og samlokalisering med næringshagen én dag i uka bidrar til å styrke det allerede gode samarbeidet.

I Rørosregionen Næringshage er vi veldig glade for å få Ottar som en del av kollegiet hver fredag. De tette båndene til forsknings- og utviklingsmiljøet på SINTEF er viktige for oss for å bidra til å utvikle næringslivet i regionen videre.

Ottar Bakås treffes på:
e-post: Ottar.Bakas@sintef.no
tlf.: 971 93 786
– og i kontorfellesskap med Rørosregionen Næringshage i Tollef Bredals vei 13 på Røros hver fredag