Høstens første målbedriftsavtale ble signert av OS ID i forrige uke og Rørosregionen næringshage er veldig glad for å ha fått denne avtalen på plass.

osid_3

 

Hjørnesteinsbedrift

OS ID er en hjørnesteinsbedrift i Os i Østerdalen som utvikler, produserer og selger elektroniske og visuelle øremerker for husdyr og merkesystemer for fisk. Merkene sikrer dyrenes identitet og legger grunnlag for sporbarhet og dokumentasjon gjennom hele verdikjeden.

OS ID-gruppen består av morselskapet OS ID og flere datterselskaper i utlandet, og eksportandelen er på over 60 %. Konsernet har 50 medarbeidere; rundt 40 av disse arbeider på Os.

osid_2
Foto: Astrid Wolden

Bedriften er en ledende produktutvikler med høyteknologisk spisskompetanse. Gjennom tett samarbeid med både kunder og andre aktører i verdikjeden, som meieri, slakteri og myndigheter, tar de tilbakemeldinger og innspill med inn i utviklingsarbeidet sitt. Fordi OS ID selv tar hånd om både produktutvikling og produksjon, er veien fra idé til løsning kort.

 

Viktig startpunkt

For Rørosregionen Næringshage er denne avtalen et viktig startpunkt for en planlagt storoffensiv i Nord-Østerdal denne høsten. Tre av næringshagens rådgivere, Guri Heggem, Bård S. Aas og Torgeir Svae har en klar plan for hvordan øke antall næringshagebedrifter i Nord-Østerdalen og avtalen med OS ID er et glimrende utgangspunkt for deres videre arbeid i regionen.

 

Les mer om OS ID her: www.osid.no