Fagskoletilbudet «Verdiskaping i lokalmat» er snart klar for oppstart. 

Fra november av er Røros klar til å ta i mot sine første studenter ved fagskoletilbudet
» Verdiskaping i Lokalmat».
Dermed blir en av landets første fagskoleutdanninger for lokalmatproduksjon en realitet.

Viktig milepæl

Etter all sannsynlighet vil NOKUT, godkjenne fagplanen når merknader i tilbakemelding blir rettet opp. Prosjektlederne Thorleif Thorsen og Guri Heggem er godt fornøyd
med svaret fra fagkomitèen, og merknadene er av en slik karakter at det her handler om mindre endringer og korrigeringer.
Thorleif har samarbeidet tett med Trondheim Fagskole for å utvikle fagplan og innhold.
Med seg har de hatt en ressurssterk arbeidsgruppe, med bred erfaring fra blant annet salg, distribusjon og produksjon av lokalmat.

Arbeidet med å etablere fagskoletilbudet på Røros, er en del av prosjektet «Kompetanseløft Lokalmat Reiseliv»  som eies av Røros og Holtålen kommuner.
Rørosregionen Næringshage sitter med prosjektansvar- og ledelse. Røros Ressurs, Rørosmat SA og Destinasjon Røros er med som partnere og har egne ansvarsområder knyttet til prosjektet.

En svært god nyhet og en styrke for lokalmatmiljøet

Dette sier Ingulf Galåen og Kristin Bendixvold hhv styreleder og daglig leder i Rørosmat SA. Galåen er veldig fornøyd med at studiet nå ser ut for å bli en realitet, og han har selv vært aktiv i arbeidet med å lage innhold i læreplanen.
«Vi har jobbet mye med dette og brukt mye tid på utforming av hva studiet skal inneholde» sier Ingulf og håper at mange i hele landet vil benytte seg av tilbudet.
«Lokalmat har befestet seg i markedet og utviklingstakta øker. Kompetanse vil være en av de viktigste innsatsfaktorene for å kunne snu seg raskt, utvikle seg videre og sikre verdiskaping og videre rekruttering til bransjen» avslutter Kristin Bendixvold.

Etter planen vil oppstart for fagskoletilbudet være november 2018.

Verdiskaping i lokalmat

Fagskoletilbudet er et yrkesrettet studietilbud som gir relevant videreutdanning for fagutdannede som arbeider innen lokalmatproduksjon. Produksjon av lokalmat er i stor grad basert på tradisjonelle produkter og erfaringsbasert kunnskap. Her må du ha kunnskap om flere områder enn bare produksjon, du må ha kunnskap om bedriſtsøkonomi, og det er også en stor fordel å vite litt om hvordan de forskjellige markedene fungerer og hvilke muligheter det gir. Det er Trondheim Fagskole som står som formell eier av studiet, og på Røros er det Røros Ressurs som står ansvarlig for gjennomføring. Studiet skal utvikle produsentens kunnskap videre om bl.a. produksjonsteknikker, produksjonsplanlegging, trygg mat, økonomi, markedsføring og produktutvikling.