Om Sigrid

Sigrid M. Jansen er en rutinert prosess- og prosjektleder, og har gjennom en årrekke arbeidet med rådgivning av bedrifter i strategiprosesser.

Sigrid har erfaring som gründer og arbeid som leder i oppstartsmiljø. Hun har allsidig styreerfaring og særlig kompetanse innen posisjonering og forretningsmodellering. Sigrid er utdannet grafisk designer og bedriftsøkonom. I tillegg har hun studier i innovasjonsledelse, styrekompetanse og kunsthistorie. Hun er oppvokst i Trondheim, og har bodd de siste 18 årene i Holtålen og Røros.

Når Sigrid ikke arbeider i næringshagen er hun som regel i full sving et annet sted, for eksempel med driften av et lite kunstgalleri. Skulle hun ha noe tid til overs, tilbringes den enten til fjells eller i et museum.

Sigrid har vært med siden oppstart, og var frem til mars 2018 daglig leder i næringshagen. Hun arbeider særlig med strategiprosesser og forretningsutvikling, og følger mange av kundene våre over lang tid. Sigrid er mye brukt både som prosessleder og foredragsholder.

Sigrid er sertifisert i verktøyet Greowthwheel / Veksthjulet.

Kontaktinformasjon

986 01 001
sigrid@roroshagen.no
Rådgiver og prosjektleder