Om Morten

Morten er født og oppvokst på Tynset, og bodd der store deler av livet. Han betrakter seg som innbarket nordøsterdøl.

Han er utdannet sivilagronom. Han jobbet innenfor landbruksrådgivningen i omtrent 15 år før han tiltrådte som daglig leder i det nystiftede interkommunale avfallsselskapet FIAS. Under hans ledelse utviklet selskapet seg fra fire ansatte til vel 60 ansatte over nesten 20 år. Kildesortering ble innført, det ble anlagt gjenvinningsstasjoner i hver kommune og alt avfall ble enten materialgjenvunnet eller energigjenvunnet. Morten ivret for et fellesskap for topplederne i regionen, og han var en av initiativtagerne til et lederforum i regionen. Dette var en forløper til dagnes regionale næringsforum.

Morten søkte nye utfordringer som rådmann i en øykommune på Helgelandskysten. Her var han i tre år før han kom tilbake til Tynset.

Ellers har han jobbet med utvikling av reiselivsprosjekter i Alvdal (bl.a. Aukrustsenteret). Han har styreerfaring både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Han har også en periode som lokalpolitiker i Tynset.

På fritiden er han engasjert i friluftsliv. Han er også hjemmebrygger. Hytta i Hattfjelldal er flittig besøkt.

Morten er sertifisert i verktøyet GrowthWheel, som er et verktøy vi benytter med våre målbedrifter for å kartlegge utviklingsmuligheter.

Kontaktinformasjon

911 75 410
morten.sandbakken@roroshagen.no
Rådgiver og prosjektleder