#

Om Gard Erik

Gard Erik Sandbakken er født i Oslo. Bor med vilje på Røros. Det har han gjort de siste 38 år. Han er utdannet cand. philol. med fagområdene lingvistikk/litteratur, historie, sosiologi og pedagogikk.

Etter femten år i norsk skole hoppet han av i 1996, og har siden da vært med å starte to konsulentbedrifter innrettet på strategi, organisasjon, rekruttering og forretningsutvikling. Hvor han fremdeles eier og driver det ene: Kommunike AS.

Han har bred og spisset erfaring fra rådgiving og utviklingsarbeid i flere bransjer lokalt, regionalt og nasjonalt. Og har hatt ansvar som prosjektleder i store endringsprosesser hos virksomheter som Isola, Bohus Norge, RørosBanken, Røros E-verk.

Han er også involvert i styrearbeid, både som styremedlem og -leder.

Utviklingsarbeid, sier han, handler om å involvere, bevisstgjøre og forandre. Den eneste måten å gjøre det på er å jobbe direkte med personer og grupper i virksomheten, og bidra på en måte som gjør at prosessen går bedre og raskere gjennom metodisk arbeid.

Han er også skjønnlitterær forfatter med seks romaner på samvittigheten. Han ble nominert til Rivertonprisen i 2012, og er medlem av Den norske Forfatterforening.

Interessene er mange, med kultur og natur øverst på lista. Ihuga jeger, men driver også litt sport: ski, golf og karate.

Kontaktinformasjon

934 63 964
gard.sandbakken@roroshagen.no
Rådgiver