#

Om Erik

Erik har en utdannelse innen teknisk økonomistyring fra Norges Landbrukshøyskole på ÅS, med hovedkurs innen bedriftsøkonomisk analyse, organisasjon og ledelse, akvakultur teknologi og produksjon- og driftsteknikk. 

Etter fem år på skolebenken startet Erik som driftsleder ved et settefiskanlegg for Lerøy på Nordmøre. Derfra gikk veien til Trondheim hvor han var med på å starte finansforetaket Syncron Totaløkonomi AS, og i tre år jobbet han som partner og investeringsrådgiver frem til finanskrisen i 2008. 

I 2009 startet han i oljefirmaet Axess på Orkanger, og senere jobbet han flere år i Stavanger for Subsea 7 i samme sektor.
Ol
jekrisa førte Erik igjen over i en ny bransje – hyttebygging – og etter 5 år som prosjektleder og bygging av hytter i egen regi i Hallingdal er ringen nå sluttet og han er tilbake på Røros

Selv om arbeidsplassen har vært omkring i landet har hjemme alltid vært i Torpet og Erik ønsker nå å bruke sin erfaring til å forsterke og utvikle næringslivet i regionen.  

Kontaktinformasjon

926 96 020
erik.strickert@roroshagen.no
Rådgiver og prosjektleder