Generelle henvendelser: 724 11 100
E-post: post@roroshagen.no

Faktura per post:
Rørosregionen Næringshage AS
Fakturamottak 989 618 660
Postboks 4024
8608 Mo i Rana

Faktura per e-post:
989618660@faktura.poweroffice.net

Besøksadresse Røros

Trevarefabrikken
Ol-Kanelesaveien 2

7374 Røros

Ansatte