Eiere

SIVA (Selskapet for industriell vekst SF) – 260 aksjer
Røros kommune – 200 aksjer
Holtålen kommune – 100 aksjer
Tynset kommune – 50 aksjer
Os kommune – 20 aksjer
Tolga kommune – 10 aksjer
Folldal kommune – 5 aksjer
Alvdal kommune – 5 aksjer
Rendalen kommune – 5 aksjer

Røros Invest as – 200 aksjer
Røros Hotell Eiendom as – 200 aksjer
Røros E-verk as – 200 aksjer
RørosBanken – 200 aksjer
Tolga-Os Sparebank – 200 aksjer
Røros Vekst as – 150 aksjer
Haltdalen Sparebank – 100 aksjer
Nord Østerdal Kraftlag 60 aksjer
Johan Kjellmark as – 50 aksjer
Gauldal Energi as – 30 aksjer
Røroshytta as / Saltdalshytta as – 30 aksjer
Galåvolden AS – 8 aksjer
Rørosmeieriet as 8 aksjer
Stensaas Reinsdyrslakteri as – 8 aksjer
Røros Slakteri as – 8 aksjer

Styret

Steinar Skjerdingstad, avdelingssjef, Rindalshytter
Ivar Müller Often, E-verkssjef, Nord-Østerdal Kraftlag (NØK)
Heidi Lyng, seksjonsleder, Siva
Frank Norvik, daglig leder, Røros F&B Group
Merete Myhre Moen, ordfører, Tynset kommune
Andreas Garnes Bergh, leder betongavdeling, Johan Kjellmark as
Margrethe E. Gjære, daglig leder, Protex as, Holtålen

STYRETS LEDER

Steinar Skjerdingstad, avdelingssjef, Rindalshytter

VARAMEDLEMMER

John Birger Tronsaune, VP IT, SB Seating
Gunhild Sun Bellsli, markedssjef for Rørosmeieriet

VALGKOMITÉ

Mona W. Slettum, VP Customer Service, SB-Seating, Røros
Runa Finforud, ordfører, Os kommune