Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene (Rørosregionen Næringshage as) er et regionalt utviklingsselskap. Vi skal være en drivkraft for morgendagens verdiskaping. 

 Vi er et solid fagmiljø som gjennom utvikling av lokalt og regionalt næringsliv skal bidra til sysselsetting og utvikling av regionen, og med det legge grunnlaget for tilflytting og bosetting. 

Vi bidrar til løpende forretningsutvikling og profesjonalisering av næringslivet i regionen for å skape lønnsomhet og evne til å møte morgendagens behov.

 Vi arbeider for økt verdiskaping og innovasjon for å sikre bærekraftige løsninger for morgendagens verdiskaping.

Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene er næringshage i kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen. Næringshagen har også aktiviteter rettet mot næringslivet i Tydal og Selbu. Vi arbeider i to fylker; Trøndelag (Sør-Trøndelag) og Innlandet.

Rørosregionen Næringshage as er en aktiv del av et landsomfattende kompetanse- og innovasjonsnettverk, og vi hjelper deg gjerne med å komme i kontakt med de miljøene som kan være riktige for deg.