Ansatte i Rørosregionen Næringshage

Næringshagene mottar en årlig ramme fra Siva. Disse midlene gir næringshagen anledning til å selge rabatterte tjenester til små- og mellomstore bedrifter i regionen. Nå øker Siva sin årlige økonomiske ramme til Rørosregionen Næringshage ytterligere, til totalt kr. 2.500.000,-

Det gjør det mulig for oss å holde et fortsatt høyt aktivitetsnivå i regionen ytterligere, sier Hans Petter Kvikne daglig leder i Rørosregionen Næringshage.

Justerte kriterier

I 2018 har Siva evaluert og justert kriteriene som inkubatorene og næringshagene evalueres etter, samt videreutviklet tilskuddsmodellene med nye nivå og beløp per nivå.

Vi har store forventninger til at reviderte tilskuddsmodeller og økte samlede programtilskudd skal gjøre programmene enda mer effektive og bidra ytterligere til utvikling og omstilling av norsk næringsliv, sier Kjersti Spjøtvoll, direktør innovasjon i Siva.

Rørosregionen Næringshage er én av fem næringshager som nå scorer helt på topp i den nye tilskuddsmodellen til Siva, sammen med Nasjonalparken Næringshage i Oppdal og Rennebu og næringshagene i Buskerud, Stryn og Sør-Hedmark.

Stolt styreleder

Steinar Skjerdingstad har vært styreleder i næringshagen siden den ble en del av Sivas næringshageprogram i 2011.
Det har vært givende å følge næringshagens utvikling gjennom disse årene, og det er en fantastisk anerkjennelse av arbeidet som har vært gjort og som gjøres.
De ansatte i næringshagen yter uvurderlig innsats og har fokus på å bidra til å skape verdier og arbeidsplasser for bedriftene i regionen vår. Vi gleder oss til fortsettelsen
, avslutter Skjerdingstad.

Næringshageprogrammet

Næringshageprogrammet har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes. Programmet eies av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og fylkeskommunene. Siva er nasjonal operatør for programmet. De norske næringshagene er den mest lokale delen av Norges nasjonale infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling.

Rørosregionen Næringshage as er én av 40 næringshager som er en del av nettverket til Siva. Næringshagen er et regionalt innovasjonsselskap, leverandør av næringshageprogrammet i de åtte kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen.