Morten Sandbakken vil ha sitt hovedarbeidssted fra næringshagens kontorer på Tynset. 

Rørosregionen Næringshage blir enda tydeligere til stede på Tynset og i Nord-Østerdalen i tiden fremover. Morten Sandbakken er innbarket nordøsterdøl og det nyeste tilskuddet i teamet til næringshagen.

Morten er født og oppvokst på Tynset, og bodd der store deler av livet. Etter tre år avsluttet han sin tid som rådmann i Herøy kommune i 2018 og flyttet hjem til Tynset. Med sin erfaring og kjennskap til næringslivet i regionen, vil Morten jobbe aktivt med å løfte næringslivet i Nord-Østerdalen. Han har erfaring som landbruksrådgiver og mangeårig leder i det interkommunale avfallsselskapet FIAS.

Tidligere har ansatte i næringshagen rullert på å ha kontordager på Tynset. Styret og ansatte i næringshagen er enige i at det er viktig å være mer til stede på kontoret på Tynset ved å ha personale der. Nå vil Morten ha sitt hovedarbeidssted fra næringshagens kontor på Tynset.

Det tok tid å finne rett person til å betjene Tynset kontoret, men med Morten på plass skal vi kunne gjøre en enda bedre jobb for næringslivet i Nord-Østerdalen, kan daglig leder Hans Petter Kvikne fortelle.

Den første tiden som ansatt i næringshagen har Morten brukt til å bli bedre kjent med eksisterende næringshagebedrifter i Nord-Østerdalen. Han kjenner generelt godt til næringslivet i regionen, men danner seg nå et oppdatert situasjonsbilde og får innblikk i utfordringer og problemstillinger bedriftene jobber med.

Selv om jeg er et kjent ansikt for mange, er det viktig for meg å reise rundt til bedriftene slik at vi blir bedre kjent med hverandre. Jeg fokuserer på å bygge gode relasjoner til eksisterende næringshagebedrifter, men er også klar for å ta imot nye bedrifter, forteller Morten.

Rørosregionen Næringshage dekker kommunene Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os, Røros og Holtålen. Det er en stor region, og rådgiverne i næringshagen legger vekt på å være mest mulig tilstede hos bedriftene. Selskapet har hovedkontor i Trevarefabrikken på Røros og avdelingskontor i Kompetansesenteret på Tynset.

Morten Sandbakken på kontoret i kompetansesenteret på Tynset. 

 

Vil du bli bedre kjent med Morten Sandbakken?

Teamet i Rørosregionen Næringshage as