Gratis kompetanseheving i samarbeid med BI. Førstemann til mølla!

HVA LÆRER DU?

Formålet med kurset “økonomi og forretningsforståelse” er å belyse de bedriftsøkonomiske drivkreftene bak handel av produkter og tjenester, forståelse for forretningsdrift og virksomhetsstyring. Kurset vil bidra til å gi deg oppdatert kunnskap om de overordnede sammenhengene mellom fagområdene bedriftsøkonomi, strategi og finans, til FNs 17 bærekraftmål og sirkulær økonomisk logikk. I lys av forretningsforståelse gjennomgås relevant teori, relevante kalkulasjoner og metoder, alt med tanke å styre virksomheten best mulig gjennom optimale beslutninger for å øke måloppnåelse og konkurransekraft, herunder utvikling av ønsket kultur.

KURSINFO FOR GRATISKURS ØKONOMI OG FORRETNINGSFORSTÅELSE
Kursholder og sted: BI, Zoom

Tidspunkt: Oppstart 20. august

Benytte PIN-koden 2021 når du søker.

Myndighetene har bevilget flere midler til kompetanseheving for de som har det vanskeligst i arbeidsmarkedet nå. Rørosregionen Næringshage kan nå i samarbeid med Handelshøyskolen BI tilby flere gratis nettbaserte kurs. Kursene gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng. Kursene er finansiert av Kompetanse Norge/DIKU.

 

For mer informasjon og påmelding, KLIKK HER