Rørosregionen Næringshage tilbyr nå en kurs-serie med hovedfokus på å øke salget.

Kursets målsetting er å øke omsetning hos hver av de deltagende virksomhetene med mellom 5 og 15% tolv måneder etter oppstart.

Som målbedrift får du 75 % rabatt på kurset.

Øk salget!
Et kompetansehevingtilbud fra Rørosregionen Næringshage.

Ønsker dere å bli dyktigere i salgsprosessene?

Konsekvensene av å ikke utvikle salgskompetanse kontinuerlig er å bli stående på stedet hvil og at konkurrentene går forbi.

Spisset salgskompetanse vil øke bedriftens omsetning og inntjening. Å trene og utvikle kompetansen hos selgere øker omsetning direkte og er målbart. Tilført kompetanse er varig og vil videreutvikles internt i etterkant.

Kursets målsetting

 • Øke omsetning hos hver av de deltagende virksomhetene med mellom 5 og 15% tolv måneder etter oppstart
 • Alle deltagere skal øke sin profesjonalitet vesentlig i salgsprosessene med kunde

Format

 • Intervju og kartlegging av de deltagende bedriftene for å avdekke situasjon og behov. Varighet 1,5 timer.
 • 4 felles-samlinger hver av en varighet på 4 timer.

Kurset vil veksle mellom dialog og forelesning, mellom diskusjon og korte beskrivende treningssituasjoner

 • Hver deltagende bedrift vil i løpet av perioden få direkte oppfølging på arbeidsplassen for individuell rådgivning én eller to ganger.

Hvert arbeidsmøte vil ha en varighet på ca 1- 2 timer

Kurset vil være reelt orientert mot deltagernes virkelighet.
Som deltager arbeider du med konkrete case som har betydning for din bedrift nå.
Maks antall bedrifter: 10 stk. Hver bedrift kan ha med 1 til 3 deltagere.

Kursholder

Gard Erik Sandbakken jobber i Rørosregionen Næringshage og har arbeidet med salgsutvikling i mer enn 20 år i forskjellige bransjer. Med virksomheter med omsetning fra noen millioner til milliardomsetning. Både produkt- og tjenestesalg.

Han har skapt konkrete dokumenterbare resultater som følge av kompetanseheving med både nasjonale og lokale virksomheter.

Rammeverk for innhold

 • Det menneskelige møtet mellom selger og kunde – kommunikasjon
 • Alle deltagere vil få mulighet til å analysere sin selgerprofil gjennom et enkelt analyseverktøy
 • Dybdekunnskap om menneskelige forskjeller og deres betydning for å bygge tillit og sikre hensiktsmessig kommunikasjon
 • Hvordan lese og forstå kunden
 • Selgerrollen – bevisstgjøring av egen rolle og situasjon, bedriftsinternt og mot marked/kunder
 • Innføring i sterk metodikk som gjelder for enhver salgsprosess – her vil vi gå i dybde og være svært konkrete
 • Hvordan skrive tilbud som er selgende, og ikke passive eller informative eller kjedelige
 • Hvordan finne de riktige kundene – hvordan få det første møtet – hvordan få et ja fra kunde

Sted: Røros

Pris og tidspunkt:

 • Samling 1: torsdag 7. okt
 • Samling 2: torsdag 28. okt
 • Samling 3: torsdag 18. nov
 • Samling 4: torsdag 17. des

Ordinær pris: 15 000,-

Målbedrift i Rørosregionen Næringshage: 3 750,-

For mer informasjon kontakt Gard Erik Sandbakken:

Tlf: 93463964        Mail: gard.sandbakken@roroshagen.no

For påmelding:

post@roroshagen.no