Ordfører i Tynset kommune Merete M. Moen, May Kristin Knutsen fra Røros Produkter, hotelldirektør Mikael Forselius og Jon Johansen fra Siva er nyvalgt inn i styret til Rørosregionen Næringshage as.

fest_beskaaret

Rørosregionen Næringshage as gjennomførte eiermøte og ordinær generalforsamling mandag 23. mai. På møtet deltok bl.a. syv av regionens ordførere samt de fleste av de private eierne i selskapet.

Generalforsamlingen valgte nytt styre i næringshagen. Nye inn i næringshagens styre er ordfører i Tynset kommune Merete Myhre Moen, hotelldirektør på Røros Hotell Mikael Forselius og markedsansvarlig i Røros Produkter May Kristin Knutsen. Ny i styret er også Jon Johansen som sitter for Siva.

Nyvalgt styre i næringshagen

 • Steinar Skjerdingstad, eiendomsdirektør, Sporveien Oslo
 • Arild Hagen, pensjonist, tidl. banksjef, RørosBanken
 • Ivar Müller Often, E-verkssjef, Nord-Østerdal Kraftlag (NØK)
 • Jon Johansen, seniorrådgiver, Siva
 • Merete Myhre Moen, ordfører, Tynset kommune
 • Mikael Forselius, hotelldirektør, Røros Hotell as
 • May Kristin Knutsen, markedsansvarlig, Røros Produkter as

 

Styrets leder

 • Steinar Skjerdingstad, gjenvalgt

 

Vara til styret

 1. Margrethe E. Gjære, daglig leder, Protex as, Holtålen
 2. Hilde Hamnes, seksjonsleder Innovasjonssenter, Siva

 

Valgkomité

 • Mona W. Slettum, VP Customer Service, SB-Seating, Røros
 • Runa Finforud, ordfører, Os kommune

 

Eiere

 

Rørosregionen Næringshage as er et innovasjons- og utviklingsselskap med hovedsakelig privat eierskap. Største enkeltaksjonær er Siva, og alle de åtte kommunene i regionen har aksjer i selskapet.

SIVA (Selskapet for industriell vekst SF) – 260 aksjer
Røros kommune – 200 aksjer
Holtålen kommune – 100 aksjer
Tynset kommune – 50 aksjer
Os kommune – 20 aksjer
Tolga kommune – 10 aksjer
Folldal kommune – 5 aksjer
Alvdal kommune – 5 aksjer
Rendalen kommune – 5 aksjer

Røros Invest as – 200 aksjer
Røros Hotell Eiendom as – 200 aksjer
Røros E-verk as – 200 aksjer
RørosBanken – 200 aksjer
Tolga-Os Sparebank – 200 aksjer
Røros Vekst as – 150 aksjer
Haltdalen Sparebank – 100 aksjer
Nord Østerdal Kraftlag 60 aksjer
Johan Kjellmark as – 50 aksjer
Gauldal Energi as – 30 aksjer
Røroshytta as / Saltdalshytta as – 30 aksjer
Galåvolden AS – 8 aksjer
Rørosmeieriet as 8 aksjer
Stensaas Reinsdyrslakteri as – 8 aksjer
Røros Slakteri as – 8 aksjer