Ansatte i Rørosregionen Næringshage

Vi er klare for ti nye år! Januar 2023 går startskuddet går for nytt næringshageprogram.

Høy kvalitet

01. januar 2023 går startskuddet for nytt næringshageprogram, og vi har nå fått bekreftelse på at vi er med videre. Gjennom inkubasjonsprogrammet og næringshageprogrammet får bedrifter over hele landet tilgang til nettverk og mer kompetanse. Rørosregionen Næringshage har fått gode tilbakemeldinger på søknaden sin som er rangert som nummer 5 av totalt 43 søknader til det nye programmet.

Styrker tilbudet vårt

Vi har lyttet til våre kunder og økosystem for hvordan vi skal jobbe videre. Mye er det samme som før, men vi skal gjøre justeringer som skal styrke og tydeliggjøre våre tjenester. De siste to årene har vi jobbet målrettet med strategien til næringshagen, noe som vi nå har tatt med i den nye søknaden.
Økt fokus på rådgivningstjenester innenfor digitalisering og bærekraft er stikkord, og flere møteplasser for næringslivet.

Viktig kompetanse for næringslivet 

Næringshagen har bred kompetanse internt, fra fagbrev til doktorgrader, fra markedsføring til økonomi og finans.Vi spiller på de styrkene vi har internt, men nettverket vi har med andre næringshager og andre utviklingsaktører er viktig for at vi skal kunne levere gode tjenester lokalt til våre bedrifter.

Hele laget i næringshagen gleder seg til å ta fatt på nytt år og nytt nærinshageprogram!

Rørosregionen Næringshage as er én av 40 næringshager som er en del av nettverket til Siva.
Næringshagen er et regionalt innovasjonsselskap og leverer tjenester i både Innlandet og Trøndelag.