Snart lyser vi ut nye stillinger som Fjelltrainee!

Næringshagen er straks klare for å lyse ut nye stillinger som Fjelltrainee med oppstart høsten 2019. Kompetansekartleggingen som vi gjennomførte i høst har gitt oss en pekepinn på hvilken kompetanse næringslivet har behov for i det kommende året, men vi skulle gjerne ha avdekt behovet hos enda flere bedrifter.

Vi oppfordrer derfor alle bedrifter og kommuner til å melde sine ønsker og kompetansebehov inn til oss. Kanskje vi finner den kompetansen nettopp dere har bruk for. Erfaringsmessig vet vi at vi når svært mange dyktige og godt kvalifiserte søkere med denne utlysningen.

Vi ønsker å lyse ut stillingene den 19. desember med søknadsfrist 10. februar 2019.
Erfaringen viser at jo spissere vi er i utlysningen, jo bedre kandidater får vi.

Kan din virksomhet i løpet av de neste to år ha behov for (ett eller flere) av følgende fagområder:

 • Teknologi, sivilingeniør, ingeniør og arkitekt
 • Markedsføring og kommunikasjon
 • Økonomi og regnskap
 • Reiseliv og hotellfag
 • Administrasjon og ledelse
 • Sykepleier, helse og sosialfag
 • Elektro, energi og fornybar energi
 • Informasjonsteknologi, IKT og digitalisering
 • Næringsmiddelfag / Matfag
 • Estetiske fag, kunst- og musikkfag
 • Annet: vennligst spesifiser

Les mer om Fjelltrainee-ordningen her

Meld ditt behov til prosjektleder Samareh Granqvist

e: samareh@roroshagen.no

t: 93 66 75 40