Næringshagen får flere med på laget

Med tre nye ansatte og en «gammel ringrev» som slutter, blir det flere nye ansikter i Rørosregionen Næringshage i vår.

Tone M. Ruud

Tone Ruud begynte i næringshagen som Fjelltrainee i fjor høst. I det halve året som er gått siden hun startet hos oss, har hun vist seg som en særdeles dyktig kollega med en solid arbeidskapasitet. Siden Tone både trives hos oss, og vi trives veldig godt med henne, blir Tone fra 1. mars fast ansatt i næringshagen. Enda en gang er altså en Fjelltrainee blitt rekruttert til en fast stilling i regionen!

Tone er utdannet fysiker fra Universitetet i Oslo, og avla doktorgrad ved Institutt for Astrofysikk i 2017. I næringshagen har Tone foreløpig særlig arbeidet med remerking av Røros som Bærekraftig Reisemål, og med industriklyngen Norwegian Mass Customization Cluster.

Gard Erik Sandbakken

Gard Erik Sandbakken er vel kjent i Rørosregionen som en dyktig og engasjert rådgiver og konsulent. Fra 1. mars vil han også arbeide for Rørosregionen Næringshage. Gard Erik har lang erfaring og bred kompetanse i arbeid med endrings- og læringsprosesser i næringslivet.

Når han nå er engasjert i tilsvarende 50 % stilling for oss i næringshagen, vil han særlig arbeide som bedriftsrådgiver. I Gard Erik får våre næringshagebedrifter en konkret og målrettet rådgiver.

Morten Sandbakken

Mangeårig leder i FIAS (Fjellregionens Interkommunale Avfallsselskap) Morten Sandbakken, har nylig avsluttet sin tid som rådmann i Herøy kommune og flyttet hjem til Tynset. I løpet av våren blir også han å finne i arbeid for Rørosregionen Næringshage.

Morten Sandbakken blir en del av det samlede teamet i næringshagen, og skal ha sitt hovedarbeidssted fra næringshagens kontorer på Tynset. Gjennom engasjementet av Morten Sandbakken vil næringshagen også bli enda tydeligere tilstede på Tynset og i Nord-Østerdalen.

Sigrid M. Jansen slutter

Etter åtte år i Rørosregionen Næringshage går Sigrid M. Jansen nå videre. I løpet av forsommeren begynner Sigrid som Brand Identity Manager (Merkevarebygger) for Røros E-verk as med alle sine datterselskap. Arbeidet skal kombineres med stillingen som daglig leder i design- og kommunikasjonsbyrået Frontal Media as.

Sigrid begynte i næringshagen som eneste ansatte i 2011, og hadde ansvaret for å lede og bygge opp Rørosregionen Næringshage de første syv årene. Siden mars i fjor har hun arbeidet som prosjektleder og bedriftsrådgiver. Vi kommer til å savne Sigrid både som en god kollega og som en drivende kraft i det utviklingsarbeidet næringshagen gjør for næringslivet i regionen. Vi ønsker henne lykke til videre med nye utfordringer!