Esten Persvingelen og Laure Pascual har startet som Fjelltraineer hos Ren Røros.

Ren Røros har hatt en jevn rekruttering av Fjelltraineer, og har i år ansatt to traineer til å jobbe innenfor bærekraft og innovasjon. Bli bedre kjent med Esten Persvingelen og Laure Pascual.

Esten Persvingelen
Esten har nettopp kommet «hjem» igjen, er opprinnelig Vingelsing og ser frem til å bo og jobbe i hjemtraktene de neste årene.
Som de fleste andre Fjeltraineer er friluftsliv høyt på lista over interesser. Men Esten setter også pris på tid i sofaen gjerne med fotball på skjermen.

Esten har en bachelorgrad i fornybar energi fra Høgskulen på Vestlandet kombinert med en mastergrad i energi tatt ved UiB.Med en bransje i endring, har Esten store forventninger og gleder seg til å jobbe i Ren Røros.

Laure Pascual

Laure har hatt en spennende vei og reist mye før hun havnet som Fjelltrainee på Røros. Med ingeniørgrad i fysikk og kjemi fra ESPCI Paris, har hun også jobbet i USA og fullført en dobbeltgrad i Paris og Beijing.Hennes første møte med Norge var i 2017, da hun gjennomførte et internship ved NTNU i Trondheim.

På fritiden er Laure en ivrig turgåer og driver både med salsadansing og klatring.
Etter å ha studert og bodd i større byer, ser Laure fram til å bo på et mindre sted tettere på naturen.

Om Ren Røros

Ren Røros handler om bærekraft og klimateknologi – og om å ta vare på og utvikle det beste ved Røros. Ren Røros er utledet fra ren energi og renewable energy, og er det overbyggende navnet for tjenester og virksomheter tilknyttet konsernet Ren Røros as.

Om Fjelltrainee

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten i 2009 og til nå har det vært 31 Fjelltraineer. Fjelltrainee-programmet gir en fantastisk mulighet for bedriftene å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften.

For å bli Fjelltrainee stilles det krav om bestått bachelor og/eller masterutdanning. Alle nyutdannede studenter som oppfyller disse kriteriene kan søke, og vil deretter gjennomgå en ordinær søknadsprosess med Rørosregionen Næringshage og hver enkelt aktuell arbeidsgiver som skal ta inn en Fjelltrainee.

Ønsker du å lese mer om nåværende og tidligere Fjelltraineer eller vil du se hvilke bedrifter som er Fjelltrainee-bedrifter?