Torgeir Svae og Samareh Granqvist har begge takket ja til nye jobber i  Rørosregionen Næringshage denne uka.

Med det styrkes både kapasiteten og kompetansen i næringshagen, og selskapet er klar for videre utvikling.

ansatte_april_2016_jpg

Næringshagen utvider: Fra høsten er dette det nye teamet i Rørosregionen Næringshage: Torgeir Svae, Bård Sundmoen Aas, Helene Ilvang, Samareh Granqvist, Guri Heggem og Sigrid M. Jansen

 

En administrativ styrking

Jeg har lært å kjenne næringshagen som en framoverlent bedrift

Samareh Granqvist.


Samareh Granqvist
blir ansvarlig for administrasjon og kommunikasjon i Rørosregionen Næringshage. Dette er en nyopprettet stilling som skal rendyrke struktur, administrasjon og organisering for å utnytte kapasiteten til rådgiverne på en best mulig måte.

Det å få være med å forme en stilling på denne måten og sette mitt preg på organisering og kundebehandling ser jeg virkelig fram til. Dette er drømmejobben min!

Samareh kommer fra stillingen som leder for Kundeservice på Scandinavian Business Seating. Hun er 35 år, gift og har to barn. Familien kom til Røros for snart 6 år siden, da for å drifte Vertshuset Røros. I næringshagen blir hun en sentral brikke for å legge grunnlaget for videre utvikling og vekst av selskapet.

Jeg er utrolig glad for å få på plass denne funksjonen. Jeg har arbeidet i næringshagen i 5 år nå, og i den perioden har vi vokst fra én til seks ansatte. Det var på tide å gjøre noe med strukturen i hvordan vi organiserer arbeidshverdagen vår.

Sigrid M. Jansen

Næringshagens kunder vil ganske raskt få stifte bekjentskap med Samareh, hun begynner nemlig allerede 2. mai. Daglig leder Sigrid gleder seg til å få frigjort mer av sin tid til arbeid med bedriftene.

Ny rådgiver

Næringshagen skal være en støttespiller for lokalt næringsliv, og jeg ser frem til å bidra med min erfaring og kompetanse i regionen

Torgeir Svae


Torgeir Svae
 blir næringshagens nye rådgiver. Han kommer fra stillingen som Managing Director i Vind AS. Her har han ansvar for forvaltningen av en privateid europeisk investeringsportefølje og to andre forvaltere. Han har arbeidet som fondsforvalter i Vind siden 2009, og betegner seg selv som en generalist med særlig kompetanse på industri, finans og detaljhandel.

Torgeir er sivilingeniør fra Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har i Master of Business Administration (MBA) fra BGSB i Australia. I tillegg har han utdanning fra Sjøkrigsskolen i Forsvaret.

Næringshagens nye rådgiver er 41 år, gift og har tre barn. Familien flyttet tilbake til konas hjemsted i Vingelen for tre år siden. Siden da har Torgeir hatt arbeidssted i Oslo, men fra høsten av blir det slutt på pendlertilværelsen. Etter sommerferien er Torgeir på plass som ny rådgiver i Rørosregionen Næringshage.

Torgeirs erfaringsbakgrunn og kompetanse vil uten tvil styrke næringshagen ytterligere. Vi vil være et verktøy for næringslivet i hele regionen og er derfor opptatt av å ha den kompetansen vi tror bedriftene vil ha nytte av.

Sigrid M. Jansen

 

Sindre slutter

Samtidig med de to nye ansettelsene er det også en som takker for seg. Sindre M. Oterhals går fra næringshagen i slutten av juni over i ny stilling som økonomisk rådgiver i NAV Røros og Holtålen.

Jeg har nå jobbet med næringsutvikling i regionen siden august 2009 og har satt stor pris på de tre siste årene i Rørosregionen Næringshagen. Særlig har det vært givende å være en del av den interne utviklingen av selskapet, men også den utviklingen vi har opplevd ute hos flere av målbedriftene i Næringshagen.

Men nå er tiden inne for å prøve noe nytt, og jeg gleder meg til et viktig arbeid hos NAV.

Sindre M. Oterhals

Sindre har vært en enorm ressurs for næringshagen i de tre årene han har arbeidet her. Han kom inn i næringshagen i en avgjørende fase, og har i høyeste grad bidratt til å utvikle oss.

Jeg kommer nok til å savne ham litt, og det tror jeg det er mange bedriftsledere som også vil.

Sigrid M. Jansen

 

Eksisterende næringsliv

Vi har et tydelig fokus på gründere og nyetableringer. Men også arbeid i eksisterende virksomheter er høyt prioritert. Å ta vare på og videreutvikle eksisterende virksomheter handler om å legge en konkurransedyktig plattform for vekst og innovasjon. Næringshagens rådgivere bidrar derfor gjerne inn i forbedringsprosjekt, omstrukturering og strategisk rådgivning i enkeltbedrifter.

Dette er fagområder vi mener det er bruk for i regionen, og med Torgeir Svae med på laget styrkes denne delen av virksomheten ytterligere.

Et sterkt team i en stor region

Rørosregionen Næringshage dekker kommunene Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os, Røros og Holtålen, i tillegg til aktivitet i Selbu og Tydal. Det er en stor region, og rådgiverne i næringshagen legger vekt på å være mest mulig tilstede for bedriftene.

Næringshagen har en sterk posisjon i Røros og Holtålen. Det er vårt ønske at også bedrifter lenger sør i regionen vil se nytteverdien av å samarbeide tettere med næringshagen.

Fra høsten av er dette det nye teamet i næringshagen

– Sigrid M. Jansen, daglig leder og rådgiver
– Samareh Granqvist, ansvarlig for administrasjon og kommunikasjon
– Bård Sundmoen Aas, rådgiver
– Guri Heggem, rådgiver
– Torgeir J. Svae, rådgiver
– Helene Ilvang, trainee

Vi håper enda flere bedrifter vil dra veksel på den kompetansen rådgiverne i næringshagen har. Denne gjengen er godt rustet til å arbeide videre for næringsutvikling!