Fra første dag som offisiell industriklynge 

De største industribedriftene i Rørosregionen er blitt enige om å samarbeide tettere. Målet er økt verdiskaping, lønnsomhet og innovasjonsevne. Sammen skal de sikre sin nasjonale og internasjonale konkurranseevne og sørge for å beholde norsk vareproduksjon og viktige industriarbeidsplasser i regionen også i framtida.

Nylig signerte selskapene Flokk (HÅG), Os ID, Røros Tweed, NORBIT EMS AS, Røros Produkter, Røroshytta, Røros Dører og Vinduer, Røros E-Verk og Røroshetta stiftelsesdokumentene. Dermed har en ny industriklynge sett dagens lys.

Kundetilpasset produksjon

Det nye nettverket har foreløpig fått navnet
«Kundetilpasset produksjon, en industriklynge i Røros-regionen».

Kundetilpasset produksjon, eller masseprodusert skreddersøm (mass customization), handler om å kunne tilby unike produkter og tjenester til individuelle kunder, med rask levering og effektiv produksjon. Flere av virksomhetene i klyngen, som Flokk og Os ID, er allerede av de beste i Europa innen nettopp masseproduksjon av kundetilpassede produkter

Kampen om forbrukerne vil i økende grad handle om å mestre masseproduksjon og skreddersøm på én gang. Høykostlandet Norge er derfor som skapt for framtidas vareproduksjon,
sier Ottar Tollan. Tollan, som til daglig er Site Manager for Flokk as på Røros, er nyvalgt styreleder for klyngen.

SINTEF og Forskningsrådet

Flere sentrale industribedrifter på Røros har arbeidet tett med forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn i Trondheim over en årrekke. Gjennom to store forskningsprosjekt: «ARMS» og «Custom-R» har Forskningsrådet de siste årene bidratt med betydelige beløp til forsknings- og utviklingsarbeid i bedriftene Røros Dører og Vinduer, Røros Produkter, Røroshetta og Flokk.

Dette langvarige samarbeidet med forskningsmiljøet på SINTEF har bidratt til å legge grunnlaget for det som nå blir en ny industri-klynge. SINTEF har også fått en observatørplass i det nye styret, ved seniorforsker Ottar Bakås.

Flere bedrifter kan komme til

De ni industribedriftene ønsker flere bedrifter velkomne inn i nettverket.

«Kundetilpasset produksjon» er et nettverk av industribedrifter i Rørosregionen og Nord-Østerdalen.  Alle virksomheter som driver større- eller mindre grad av kundetilpasset produksjon kan søke om medlemskap i klyngen. Nye virksomheter tas opp etter vedtak i styret, forteller Sigrid M. Jansen fra Rørosregionen Næringshage

Rørosregionen Næringshage er sekretariat for klyngen. Sigrid M. Jansen i næringshagen har ansvaret for koordinering og tilrettelegging av klyngens arbeid. – Men det er virksomhetene selv som sitter i førersetet, understreker Jansen.

Nasjonal oppmerksomhet

Sven Samuelsen, Regionalansvarlig for Forskningsrådet i Trøndelag hilser etableringen velkommen og er imponert over initiativet og driven på Røros som vekker nasjonal oppmerksomhet. – Røros ligger på tredjeplass i landet når det gjelder egenutført forsknings- og utviklingsarbeid per sysselsatt, sier Samuelsen.  – Bare Kongsberg og Bærum/Asker bruker flere timer per sysselsatt på forsknings- og utviklingsarbeid. Bedriftene i Røros ligger godt over landsgjennomsnittet, og også høyere enn teknologi- og universitetsbyen Trondheim, avslutter han.

Klyngen har som også formål å bygge kompetanse på området kundetilpasset produksjon som andre virksomheter kan lære av. Bedriftene i klyngen skal være så langt fremme på området masseprodusert skreddersøm at klyngen tar en nasjonal posisjon som landets sterkeste industrielle fagmiljø på kundetilpasset produksjon.

Masseprodusert skreddersøm

Masseprodusert skreddersøm handler om å kombinere det beste fra skreddersøm og masseproduksjon slik at man kan tilby unike produkter og tjenester til individuelle kunder, med rask levering og effektiv produksjon. Masseprodusert skreddersøm gir en rekke fortrinn både for samfunnet, kunden, bedriften og de ansatte.

Kundetilpasset produksjon - en industriklynge i Rørosregionen

  • Flokk AS (Produsent av HÅG)
  • Os ID AS
  • Røros Dører og Vinduer AS
  • Røros Tweed AS
  • Røroshytta AS
  • NORBIT EMS AS
  • Røroshetta / Røros Metall AS
  • Røros E-Verk AS
  • Røros Produkter AS