Hans Petter Kvikne blir ny daglig leder i Rørosregionen Næringshage fra 1. mars 2018.

Hans Petter Kvikne (59) blir ny daglig leder i Rørosregionen Næringshage as. Kvikne kommer fra stillingen som prosjekt- og prosjekteringsleder hos selskapet Johan Kjellmark as på Røros, og tiltrer stillingen i næringshagen 1. mars 2018.

Gjennom hele mitt yrkesaktive liv har min indre drivkraft vært å videreutvikle og skape positiv vekst i Rørosregionen og Nord-Østerdalen, sier Hans Petter Kvikne. – Nå gleder jeg meg til å bruke engasjementet mitt, erfaringene mine og nettverket mitt sammen med ansatte og styret i næringshagen i arbeidet for utvikling og innovasjon for næringslivet i regionen.

Hans Petter Kvikne er utdannet sivilarkitekt (MNAL), og har gjennom en årrekke arbeidet med ulike store byggeprosjekt i regionen. I samarbeid med ulike arbeidsgivere har han vært prosjekt- eller byggeleder for bygging av bl.a. Storstuggu Kultur- og konferansesenter på Røros, nye Nord Østerdal Skole på Tynset og nytt badeanlegg ved Røros Hotell.

Morgendagens verdiskaping

Rørosregionen Næringshage as er et regionalt utviklingsselskap som arbeider for økt verdiskaping for næringslivet. Næringshagen eies av privat næringsliv i regionen, de åtte kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen, i tillegg til Siva. Selskapet har hovedkontor på Røros og et avdelingskontor på Tynset.

De ansatte i næringshagen arbeider særlig med å initiere til og legge til rette for samarbeid, nettverk og kompetanseheving. Næringshagen skal mobilisere til økt forskning og innovasjon hos bedriftene, og til å rekruttere riktig kompetanse. Målet er å bidra til solide forretningsmodeller for å styrke næringslivet i Rørosregionen og Nord-Østerdalen.Hans Petter vil være en pådriver for nettverksbygging og samarbeid, og en tydelig strateg for videre utvikling, sier styreleder Steinar Skjerdingstad. – Med ansettelsen av Hans Petter Kvikne er vi sikre på at vi vil bygge videre på det solide arbeidet Sigrid M. Jansen har gjort som leder av næringshagen i snart syv år.

Ansettelsen av Kvikne som ny daglig leder i næringshagen kommer etter en grundig ansettelsesprosess gjennomført av styret i næringshagen.