Nytt styre i Næringshagen

To utskiftninger i styret. Ny styreleder er Cecilie Arnemo Åsmul og nytt styremedlem er Runa Finborud Nøren.

På generalforsamlingen ble Cecilie Arnemo Åsmul valgt som ny styreleder etter Arnt Sollie, og Runa Finborud ble valgt som nytt styremedlem etter Marie Bakås. Valgkomite er ordførerne i Røros og Holtålen, Isak Buch og Arve Hitterdal.

Cecilie Arnemo Åsmul er 35 år og har tidligere i år startet i jobben som daglig leder i NØK Fornybar. Cecilie er utdannet sivilingeniør i elkraftteknikk, opptatt av det grønne skiftet og det å skape lokal utvikling på tvers av fylkes- og kommunegrenser.

Runa Finborud er ordfører i Os kommune. Runa har lang erfaring fra offentlig sektor både administrativt og politisk. Runa kjenner regionen godt gjennom mange års arbeid i politiske organer og styrer og er genuint opptatt av næringsutvikling i distriktet. 

Daglig leder i næringshagen Bente Bakos er veldig fornøyd med det nye styret som med Cecilie og Runa i enda større grad speiler at ansvarsområdet til næringshagen også omfatter seks kommuner i Innlandet.

Verv Navn og bakgrunn (alder, geografisk tilhørighet og yrke)
Styreleder Cecilie Arnemo Åsmul (1988, Tynset) Daglig leder – NØK fornybar (ny)
Medlem Dag Inge Østgård (1971, Tynset) Daglig leder – Østa Elektro as
Medlem Heidi Lyng (1967, Trondheim) Seniorrådgiver innovasjon – Siva
Medlem Runa Finborud (1972, Os) Ordfører i Os Kommune (ny)
Medlem Bjørnar Tollan (1986, Tolga) Ordfører i Tolga kommune
Medlem Ragnar Harper (1976, Holtålen) Styreleder – Nordpå Fjellhotell as
Medlem Kristin Fredheim (1978, Røros) Daglig leder – Optimus as
Varamedlem Hans Vintervold (1955, Glåmos) Selvstendig næringsdrivende
Varamedlem Marie Engan Hernes (1975, Holtålen) Daglig leder – Synåla as

Cecilie Arnemo Åsmul

Ny styreleder i Rørosregionen Næringshage