Med 16 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd starter Rørosklyngen Norwegian Mass Customization Cluster (NMCC) og SINTEF Digital forskningsprosjektet BeneFIT våren 2020. Prosjektet handler om utvikling av dynamiske løsningsrom og vil styrke industribedriftene på masseprodusert skreddersøm.

Industriklyngen bestående av 10 bedrifter på Røros og Os er den største forskningsarenaen for masseprodusert skreddersøm i Europa. Klyngen samarbeider om forbedrings- og kompetansehevingsprosjekter på en rekke områder, med Rørosregionen Næringshage som tilrettelegger og administrator. Klyngebedriftene Røros Dører og Vinduer, Røros Produkter, Røros Metall og Flokk har tidligere jobbet sammen i de to prosjektene ARMS og CustomR for å bli god på forretningsstrategien masseprodusert skreddersøm. Nå kobler Røros Tweed seg også på og de fem bedriftene skal samarbeide om BeneFIT-prosjektet som en videreføring av ARMS og CustomR.

SINTEF har identifisert tre kriterier for suksessfull masseprodusert skreddersøm: Robuste prosesser, valgnavigasjon og dynamisk løsningsrom. Robuste prosesser og valgnavigasjon ble utviklet i ARMS og CustomR, nå vil NMCC finne rasjonelle verktøy og evalueringskriterier for å styre løsningsrommet. Hovedmålet for forskningsaktivitetene i BeneFIT er å utarbeide og teste en metodikk for dynamisk evaluering og utvikling av løsningsrom tilpasset vareproduksjon i Norge.

SINTEF Digital har ekspertise og nettverk på masseprodusert skreddersøm og er FoU-partneren i prosjektet. De ser på BeneFIT som en unik mulighet til å lage ny teori på dynamisk evaluering og utvikling av løsningsrom som er det minst utviklede området innen masseprodusert skreddersøm.

Med Røros-klyngen og de fem deltagende bedriftene har man rike case og den beste arena for å utvikle fagområdet videre, skriver seniorforsker Lars Skjelstad i prosjektbeskrivelsen.

Røros Dører og Vinduer har stått i spissen for prosjektene ARMS og CustomR i samarbeid med de angre deltagerne. Bedriften er prosjekteier for BeneFIT og vil jobbe med å utvikle og teste nye løsninger for å bedre styre løsningsrommet.

Løsningsrommet er viktig for oss å styre, både i form av å øke det, men også å redusere etter kundenes endrede behov. Ved å være i fremkant av utviklingen og etterspørselen vil vi kunne tilfredsstille kundene enda bedre fremover, skriver daglig leder i Røros Dører og Vinduer Tor Lømo-Hansen.

Prosjektet starter opp i første halvår 2020 og avsluttes første halvår 2024. Klyngebedriftene legger inn mye egeninnsats og finansierer dermed størsteparten av forskningsprosjektet selv, med god støtte fra Norges Forskningsråd.

Mer om NMCC:

  • Industriklyngen NMCC består av bedriftene Ren Røros, Johan Kjellmark, Røroshytta, Norbit EMS Røros, Os ID, Røros Metall, Røros Tweed, Flokk Røros, Røros Dører og Vinduer og Røros Produkter.
  • Klyngen ble stiftet sommeren 2018 og har som formål å jobbe for økt lønnsomhet, konkurranse- og innovasjonsevne for sine medlemmer, gjennom samhandling og felles utviklingsprosjekt.
  • Satsing på Masseprodusert skreddersøm som forretningsstrategi er førende for klyngens arbeid.
  • Klyngen er delfinansiert av Innovasjon Norge gjennom ordningen Bedriftsnettverk.

Mer om BeneFIT prosjektet:

Hovedmålet for forskningsaktivitetene i BeneFIT er å utarbeide og teste en metodikk for dynamisk evaluering og utvikling av løsningsrom tilpasset vareproduksjon i Norge. Løsningsrommet betegnes som hva kunden kan kjøpe av bedriften. Å sette kunden i sentrum innebærer derfor at kundens endrede behov påvirker løsningsrommet til enhver tid. Ved å ha innsikt i egne prosesskapabiliteter og begrensninger vil en kunne samarbeide med kunden om innovasjoner og forretningsmuligheter mer effektivt enn tidligere samtidig som en holder kostnadene nede.