Nina Løkken

Nina Løkken

Utdanning:
Sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk, NTNU.

Bedrifter:
Alvdal Skurlag og Rådhuset Vingelen.

Hvilke forventninger har/hadde du til traineeperioden?

Jeg tror at denne perioden kommer til å gi meg mye god erfaring med varierte og krevende oppgaver. Her vil jeg få kunne bruke utdannelsen min innen bygg og konstruksjoner, mens jeg i tillegg vil kunne tilegne meg ny kunnskap. Ved disse bedriftene kommer jeg til å møte mange dyktige folk med forskjellig bakgrunn. Dette vil gi meg muligheten til å opparbeide meg en flerfaglig forståelse og utvikling. Etter jeg er ferdig som Fjelltrainee tror jeg at jeg kommer til å sitte igjen med en bredere kompetanse og mange gode erfaringer.

Hvorfor søkte du Fjelltrainee?

Jeg søkte ikke på Fjelltrainee. Det var et behov for min kompetanse i bedriftene jeg skal jobbe for, og de kontaktet meg direkte. Da passet det fint å kunne tre inn i en traineestilling siden jeg er nyutdannet.

Hva ser du for deg å jobbe med etter traineeperioden? Ønsker du fortsatt å bo i Rørosregionen, hvorfor/hvorfor ikke?

Jeg kommer fortsatt til å jobbe med bygg og andre konstruksjoner i framtiden. Det er usikkert hva jeg gjør når jeg er ferdig som Fjelltrainee, det tar jeg når den tid kommer.