Innovasjon og utvikling skjer i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljø. Rørosregionen Næringshage as er en aktiv del av et landsomfattende kompetanse- og innovasjonsnettverk, og vi hjelper deg gjerne med å komme i kontakt med de miljøene som kan være riktige for deg.

Vi er en «forlenget arm» for virkemiddelapparat og innovasjonsmiljø inn i Rørosregionen.

Ta kontakt