Næringshagen presenterer den siste sysselsettingstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.

Nedenfor finner du en oversikt over utviklingen i antall arbeidsplasser i hver av de 8 kommunene i regionen. Oversikten viser også fordelingen mellom bransjer i den enkelte kommune. Tallene viser altså hvor mange arbeidsplasser det er i hver enkelt kommune, ikke hvor mange i kommunen som er i arbeid. Tabellene er oppdatert pr. 11. april 2017.

Se oversikt over utvikling i folketallet HER (pdf)

Se utviklingen av folketall og arbeidsplasser (pdf)

Se samlet oversikt av arbeidsplasser HER (pdf)