Næringshagene i Norge er en medlemsbasert, nasjonal nettverksorganisasjon for næringshagene.

Næringshagene i Norge er en medlemsbasert, nasjonal nettverksorganisasjon for næringshagene.
For oss i Rørosregionen Næringshage er dette ett av våre viktigste nettverk for faglig påfyll og engasjement.

www.nhnett.no