Ungt Entreprenørskap har en viktig rolle som arrangør i den årlige Skapende Ungdomsmesse (SUM). 5. februar gikk årets SUM messe av stabelen i Verket Røros. Her stiller Fjellregionens elev- og ungdomsbedrifter sammen med næringsliv og offentlig sektor. Kombinasjonen av ungt og etablert næringsliv gjør messa unik i sitt slag i Norge.

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. SUM messa er en viktig arena og møteplass mellom ungdom og næringsliv som stimulerer til innovasjon og nytenkning.

Tradisjonen tro konkurrerte elevene om en rekke priser denne dagen. Olin og Maria fra Rørosregionen Næringshage stilte som juryemedlemmer i flere kåringer. Hallen i verket var full av engasjerte og spente ungdommer, som alle fortalte ivrig om sine forretningsidéer. Vi gikk rundt og pratet med alle elev- og ungdomsbedrifter og kåret frem beste sosiale entreprenør (UB), beste forretningsplan (EB) og beste elevbedrift (EB). 

Det finnes definitivt mye engasjert og nytenkende ungdom i regionen vår. Vi heier på dere!

Ungdomsbedriften Safe Charge vant mange priser på SUM-messen, her sammen med representanter fra juryen. Foto: Eli Marie Jensen